Privacy Statement & Disclaimer – Gashouder

Privacy Statement & Disclaimer

In dit Privacy Statement wordt omschreven hoe Westergas Events B.V. omgaat met persoonlijke informatie.

Jij staat centraal bij alles wat we doen. Daarom behandelen we jouw persoonlijke informatie met respect en kun je zelf aangeven welke informatie je met ons deelt.

In deze privacyverklaring wordt omschreven hoe Westergas Events B.V. (hierna: Westergas) omgaat met persoonlijke informatie, zoals persoonsgegevens van bezoekers van websites van Westergas en kopers van tickets van door Westergas georganiseerde concerten en andere evenementen (hierna: de “gebruiker” of “jij”). Westergas acht het van groot belang dat de verzameling en verwerking van jouw gegevens op een zorgvuldige en veilige wijze plaatsvindt. Wij adviseren je deze privacyverklaring zorgvuldig te lezen. We hebben ons best gedaan om deze uitleg zo kort begrijpelijk als mogelijk te maken. Mocht je meer informatie willen ontvangen, dan kun je contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming (Data Protection Officer) via [email protected].

In het algemeen kan Westergas gegevens van jou verzamelen onder meer op het moment dat je je aanmeldt voor een nieuwsbrief van Westergas, als je een ticket koopt voor een evenement van Westergas, een e-mail aan ons verzendt, je gegevens publiekelijk openbaar hebt gemaakt via social media of ander publiekelijk platform of wanneer je onze (festival)websites, apps of sociale media gebruikt. De informatie die we hierbij ontvangen gebruiken we om onze diensten te kunnen leveren, om onze diensten te verbeteren, voor marketing doeleinden en om onze klanten goede en gepersonaliseerde service te bieden. We lichten dit hieronder nader toe.  
 

HOE VERZAMELEN WE GEGEVENS?
Westergas kan op de volgende manieren informatie over jou verzamelen:

Direct van jou – Als je ons bijvoorbeeld een e-mail stuurt met een vraag of gebruik maakt van onze klantenservice, een account creëert op CM.com, Westergas.nl of gashouder.nl of deelneemt aan een winactie die Westergas organiseert.

Via eigen websites en apps – Voor onder andere de uitoefening, verbetering en registratie van haar dienstverlening verzamelt Westergas via de websites die Westergas beheert verschillende gegevens, door o.a. het gebruik van cookies. Dit zijn de websites: Westergas.nl, gashouder.nl en de websites beheert door Westergas. Ook kunnen we, als je hiervoor toestemming geeft, locatiegegevens via onze apps ontvangen.

Via websites van derden – Westergas maakt gebruik van de diensten van derden. Deze derden treden dan in opdracht van Westergas op. Deze privacyverklaring is mede van toepassing op de gegevens die worden verzameld via de websites van deze derden, wanneer zij als verwerker voor Westergas optreden. Je kunt daarbij denken aan de online verkoop van kaarten voor door Westergas georganiseerde evenementen via de website van CM.com. CM.com en andere opdrachtnemers van Westergas kunnen via hun websites ook gegevens verzamelen voor hun eigen doeleinden. Westergas is niet verantwoordelijk voor de verzameling van gegevens die niet in opdracht van Westergas plaatsvindt. We verwijzen je in dit verband naar het privacy beleid van deze betreffende websites.

Op evenementen – Westergas kan ook op de evenementen die zij (mede) organiseert gegevens van bezoekers verwerken, zoals het (met camera) registreren van een evenement voor commerciële of veiligheidsdoeleinden. De bezoeker wordt bij het betreden van een evenementlocatie altijd gewezen op een dergelijke verwerking.

WELKE GEGEVENS VERZAMELEN WE?
Westergas kan verschillende gegevens van gebruikers verwerken, waaronder persoonsgegevens. Het gaat hierbij om de volgende gegevens:

HOE EN WAAROM GEBRUIKEN WE DEZE GEGEVENS?
Westergas kan de hiervoor genoemde gegevens gebruiken voor de volgende doeleinden:

Om uitvoering te geven aan de overeenkomst met jou
Wij gebruiken jouw gegevens wanneer je een overeenkomst met ons aangaat (bijvoorbeeld om een toegangsbewijs te kopen), zodat wij:

Voor onze gerechtvaardigde zakelijke belangen

Je gegevens zullen niet worden gebruikt voor andere dan de hierboven genoemde doeleinden. Mocht je geen berichten meer van ons willen ontvangen, dan kun je je hiervoor eenvoudig afmelden. Onder het kopje “Jouw keuzes en rechten” staat hierover meer informatie.

Indien je hiervoor toestemming hebt gegeven

 
MET WIE DELEN WE GEGEVENS?

WEBSITES VAN DERDEN
Met uitzondering van de hierboven genoemde derden is deze privacyverklaring niet van toepassing op websites van derden, zoals bijvoorbeeld websites of apps van sponsors van evenementen van Westergas waarnaar Westergas linkt of social media buttons op onze websites waarmee beheerders van deze social media diensten jouw persoonsgegevens verzamelen. Westergas is niet verantwoordelijk voor het privacy beleid van de websites van derden. Westergas raadt je aan voor het privacybeleid van deze derden de betreffende websites te bezoeken.

COOKIES
Deze website van Gashouder/Westergas plaatst cookies bij bezoekers. Cookies zijn kleine (tekst)bestanden die bij bezoek aan een website op je computer, tablet of smartphone worden opgeslagen.

De cookies worden gebruikt om het bezoek aan de website voor gebruikers zo eenvoudig mogelijk te maken. Dat doen we om statistische gegevens te genereren die ons inzicht verschaffen in het gebruik en functioneren van de website en om te zien welke pagina’s het goed doen op de website. Je kan er voor kiezen om cookies uit te schakelen. Houd er rekening mee dat wanneer je bepaalde cookies niet accepteert, je bepaalde functionaliteiten van de website niet kan gebruiken en het gebruiksgemak van de website beperkt wordt.
                       
JOUW KEUZES EN RECHTEN
Je kunt je gegevens altijd opvragen, aanpassen en zo nodig (laten) wijzigen of verwijderen. Dit kan op verschillende manieren:

Je hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw gegevens door ons en om de door jou verstrekte gegevens aan te passen. Ook heb je het recht om een kopie te vragen van de informatie die wij over jou hebben. Voor verdere vragen en voor een verzoek tot inzage van je gegevens kun je een e-mail sturen naar [email protected].

JOUW INFORMATIE ONDERHOUDEN
Westergas doet haar uiterste best ervoor te zorgen dat jouw informatie goed is beveiligd. Slechts die personen voor wie het uit hoofde van zijn of haar functie noodzakelijk is, krijgen toegang tot de gegevens van gebruikers. We hebben passende technische maatregelen getroffen en die worden regelmatig geüpdatet om te zorgen dat gegevens goed zijn beveiligd. Let wel: het internet is nooit 100% veilig. Zorg dat je zelf ook de nodige veiligheidsmaatregelen neemt en verstrek nooit je wachtwoord aan een ander.

Wij bewaren gegevens niet langer dan nodig om de door jou gevraagde diensten te kunnen verlenen. Wij zullen jouw gegevens veilig verwijderen wanneer deze niet langer nodig zijn voor deze doeleinden, in overeenstemming met ons bedrijfsbeleid.

WIJZIGING PRIVACYVERKLARING
Westergas behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Gebruikers worden aangemoedigd om regelmatig zelf het privacybeleid van Westergas te bestuderen ten aanzien van wijzigingen. Als we belangrijke wijzigingen aanbrengen aan ons privacybeleid, dan zullen we je daarover informeren en bij ingrijpende wijzigingen vragen wij – indien nodig – ook toestemming.

CONTACT OPNEMEN
Als je vragen hebt over het bovenstaande of onze benadering van privacy, is onze functionaris voor gegevensbescherming er om te helpen. Je kunt contact opnemen via [email protected].

Laatste wijziging 13 oktober 2021

Westergas Events B.V.
Haarlemmerweg 4
1014 BE  Amsterdam
kvk nummer: 70705062